Bảng size

Bảng size sản phẩm

    Size

Vòng ngực

    Ngực: phạm vi
    điều chỉnh

         Vòng eo

     Eo: phạm vi
     điều chỉnh

    S

   80

      77-83

            63

          60-66

    M

   83

     80-86

            67

          64-70

    L

   87

     84-90

            70

          67-73

    XL

   90

     87-93

            73

          71-77

    XXL

   96

     93-99

            80

          77-83