Váy cưới lệch vai

Áo cưới tinh khôi AC508
Giá bán: 2,250,000đ
Váy cưới đuôi cá AC598
Giá bán: 3,500,000đ
Áo cưới lệch vai AC174
Giá bán: 2,300,000đ/1 cái
Áo soire cưới AC230
Giá bán: 2,350,000đ